Có rất nhiều “audio converters” Nhưng bạn phải tốn phí để mua và sử dụng các phần mềm như vậy. 

Thật đơn giản nếu chúng ta sử dụng tính năng có sẵn để chuyển đổi mà không tốn phí.

Mở iTunes preferences (iTunes > Preferences, or Command+Comma) và điều hướng đến tab “General“. Nhấp vào nút “Import Settings” ở dưới cùng.

Cửa sổ này cho phép thay đổi định dạng trong đó các bài hát mới được thêm vào thư viện của bạn. Bạn có thể chọn từ bất kỳ tùy chọn nào ở đây, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng MP3.

Theo mặc định, tốc độ bit khá thấp nhưng bạn có thể bật:

Tốc độ bit trực tiếp kiểm soát chất lượng của âm thanh. 320kbps là cao như hầu hết các MP3 đi và có chất lượng rất tốt. Tuy nhiên, nếu tệp bạn đang chuyển đổi không có cùng chất lượng thì tệp đó sẽ không tạo ra sự khác biệt.

Bây giờ chúng tôi đã thay đổi cài đặt nhập, chúng tôi có thể sử dụng chức năng “Create a Copy” được tích hợp để sao chép một bài hát. Vì chúng tôi đã chọn MP3 làm định dạng tệp của chúng tôi, bộ mã hóa sẽ sử dụng định dạng đó khi sao chép bài hát. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong  File > Create MP3 Version

Thao tác này sẽ sao chép tệp, vì vậy, bạn sẽ có hai tệp có cùng tên trong thư viện của mình sau này. Bạn có thể nhấp chuột phải vào một trong số đó và chọn “Show in Finder” từ trình đơn thả xuống để truy cập vào tệp MP3 thực tế.

Bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu bài hát cùng một lúc tùy thích. iTunes lưu các bản sao trong cùng một thư mục album, vì vậy bạn có thể sắp xếp theo “Date Modified” hoặc “Date Added” trong Trình tìm kiếm để chọn các bài hát mới. Tìm các tệp được tạo cùng một lúc.

Từ đây bạn có thể di chuyển chúng đến nơi khác hoặc xóa các tệp cũ.

Nếu bạn cần một cái gì đó tốt hơn so với sử dụng iTunes, hoặc không muốn thêm các tập tin của bạn vào iTunes chỉ để chuyển đổi chúng, bạn có thể thử XLD , một bộ chuyển đổi âm thanh nguồn mở và miễn phí.

Chỉ cần tải xuống DMG, mở chương trình và chọn định dạng đầu ra, sau đó chọn “Mở” từ menu tệp. Nó sẽ tự động chuyển đổi các tập tin và lưu chúng trong cùng một thư mục.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here