Nếu bạn sử dụng Snipping Tool và muốn đánh dấu các snips của bạn khi bạn chia sẻ chúng, bây giờ có nhiều cách để làm sống động chúng hơn nhờ bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 .

Với nút “chỉnh sửa trong Paint 3D” mới được tích hợp vào Công cụ Snipping, bạn có thể đưa các bước nhảy của bạn lên cấp độ tiếp theo. Di chuyển (hoặc loại bỏ) các đối tượng bằng phép chọn Magic, tăng thêm và chú thích bằng các cọ vẽ thực tế, đưa các đối tượng 3D từ Remix 3D trở lên.

Ví dụ, ai đó có thể chụp một biểu đồ từ Excel, tải nó vào Paint 3D, sau đó thêm một hộp văn bản để đưa ra một tiêu đề cho sáng tạo mới này và một mô hình 3D để làm cho nó cảm thấy khác biệt và hấp dẫn hơn.

Kiểm tra nó trong hành động:

Một chiếc xe đạp 3D kéo và thả xuống một biểu đồ để hiển thị Paint 3D đang hoạt động trong một trò chơi bắn tỉa

Kéo và thả hình ảnh 3D vào ảnh chụp của bạn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here